Aktuellt

 

Patrullmöten måndagar kl. 18.30!

Scouterna håller veckovisa patrullmöten måndagar kl. 18.30-19.30 vid Gula paviljongen i Nedervetil. Nya scouter från åk 3 och uppåt är varmt välkomna med för att bekanta sig med vår verksamhet!

Scouterna har inga patrullmöten under sommaren men den veckovisa verksamheten fortsätter vid månadsskiftet augusti-september. Följ med annonseringen i föreningsspalten på ÖT eller här på hemsidan. Vid frågor kontakta kårchef Linda Slotte på tel 040 8460016.

 

 

Kalendern