Spejarscout

Spejarscouterna är 12-14 (15) år gamla. Man blir spejarscout när man börjar i åk 6 eller 7. Spejarscouterna hör till patruller med 4-12 andra spejarscouter och har patrullmöten varje vecka. Ofta fungerar spejarscouterna som ledare för de yngre patrullerna tillsammans med en äldre ledare. Ibland samlas spejarscouter för att delta i ett gemensamt program. Under en termin gör patrullen aktiviteter som anknyter till ett visst tema (t.ex. kreativitet eller lägerliv). Läs mer...