Vargungarna

Vargungarna är 7-9 år gamla. Vargungarna fungerar i flockar med 5-10 vargungar. Flockmöten hålls varje vecka och därtill åker vargungarna på utfärder, förläggningar och läger. Under veckomötena avlägger vargungarna spår (märken) och leker. Under en termin avläggs ofta flera spår. Läs mer...