Bakgrund

Nedervetil Scoutkår Vägvisarna registrerades 1994 men redan i början på nittiotalet fanns det scoutverksamhet i byn. Den första tiden höll scouterna till vid församlingshemmet men efter en tid när kåren växte flyttade man till Gulan där scouterna än idag håller hus på måndagskvällarna.

Kårchefen håller i trådarna för verksamheten tillsammans med kårens övriga ledare. Kåren har idag sammanlagt ett trettiotal aktiva medlemmar, varav fyra stycken fungerar som patrulledare och deltar i den veckovisa verksamheten. Kåren är indelad i fyra patruller som alla leds av en ledare var.

Patrullmötena vid Gulan handlar mycket om att lära sig olika saker som scouterna sedan har nytta av bland annat i naturen, på hajker och längre fram livet. Till en scouts grundläggande färdigheter hör exempelvis att kunna knopar, sätta ihop olika typer av tält, klara sig ute i naturen och veta vad som är tillåtet eller inte när man vistas ute. Scouterna följer principen ”learning by doing”, det vill säga att man lär sig genom att själv få göra saker. Scouterna i Nedervetil deltar också i olika projekt som ordnas i nejden och samarbetar med andra föreningar samt grannkårerna som man bl.a. har ordnat flera sommarläger med.

För de flesta scouter är dagsutfärder, hajker och läger de absoluta höjdpunkterna i scoutingen och Vägvisarna ordnar årligen ett par veckoslutshajker och dagsutfärder. Då det är möjligt deltar kårens scouter även i större scoutläger som ordnas runtom i Österbotten och Finland.

Verksamhet

Kåren har skapat sig en del egna traditioner under åren som gått. Till dessa hör bland annat scoutdubbningen i kyrkan på självständighetsdagen. Vid ceremonin dubbas nya medlemmar till scouter. Samtidigt får de den blåa scouthalsduken och sina första märken.  På självständighetsdagskvällen ordnas sedan ett fackeltåg som avslutas med uppvaktning vid hjältegravarna. Efter uppvaktningen brukar fackeltågsdeltagarna samlas i församlingshemmet för att dricka varm glögg och äta pepparkakor.

På Thinkingday som firas den 22 februari och uppmärksammas av scouter i hela världen brukar nedervetilscouterna hålla till vid den gamla slalombacken i Halkokari tillsammans med andra scouter från nejden. Där är det pulkaåkning och korvgrillning som gäller. Thinkingday firas till minne av scoutingens grundares samt hans frus gemensamma födelsedag.

Andra återkommande programpunkter är bl.a. fångarna på Gulan, pepparkaksbak och julfest, cykelorientering under scoutveckan samt deltagande i olika jippon och evenemang som ordnas i nejden.